Učení je celoživotní proces, který je nezbytný v dnešní době pro každého. Pomáháme společnostem zvolit ten správný přístup k rozvoji jejich lidí tak, aby vynaložené prostředky byly investovány co nejefektivněji. Najdete u nás individuálně připravený program, zahrnující rozvoj konkrétních kompetencí, nebo celkový, komplexní program zaměřující se na rozvoj celé firmy.

Talent management

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Pokud přemýšlíte, jak Vaše společnost bude umět reagovat na výzvy budoucnosti, realizujte audit rozvoje talentů a zaměřte se na jejich další rozvoj. Součástí rozvoje zaměstnanců je identifikace potenciálu zaměstnanců různými formami a příprava jejich dalšího rozvoje.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Development centra

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Realizace Development center Vám zajistí přesnější zacílení vašich budoucích vzdělávacích potřeb vašich zaměstnanců. Než investujete do vzdělávání, ujistěte se, koho a v čem rozvíjet.
V rámci Development center se zaměřujeme na:
– identifikaci celkového potenciálu rozvoje zaměstnanců
– posouzení rozvojových potřeb zaměstnanců vzhledem k zastávané pracovní pozici
– identifikaci rozvojových potřeb v souvislosti s dalším rozvojem společnosti (restrukturalizace firmy, organizační změny a s tím související např. změna pracovních pozic, posun kompetencí,…)

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Teambuildingové aktivity

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Jsou zaměřené zejména na analyzované potřeby společnosti a zaměřujeme se v nich zejména na:
– rozvoj/ potenciál pracovníků/ jednotlivců
– hledání talentů
– vitalitu týmu
– problematiku nástupnictví/ age management
– řešení konfliktů
– nastavování forem vyjednávání
– formy a způsoby komunikace v závislosti na nastavené firemní kultuře.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Kdy doporučujeme TMB pořádat?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Když chceme dostat odpovědi na výše uvedené problematiky, když měníme firemní kulturu společnosti a nelze opominout změny vzniklé organizační strukturou a jejich ukotvení.

V čem se odlišujeme?
Zaměřujeme se zejména na rozvoj lidského potenciálu a proto je pro nás důležitá zejména zpětná vazba účastníkům, tedy její citlivé, byť reálné podání, každému účastníkovi, ale i skupině a zadavateli. Pokud je to očekáváno, tak s výstupy umíme pracovat v rámci nastavení rozvojových aktivit v oblasti vzdělání a to jak individuálního, tak skupinového.

Nejsme firmou, která se zaměřuje ve svých TMB aktivitách na outdoorové aktivity, které by byly na hranici „ překonej sám sebe“ ve smyslu fyzických aktivit. Neposkytujeme/ nenabízíme také prvoplánovitě aktivity, které by byly pouze zábavnými bez dalších edukačních návazností.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Dotační tituly

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Uvažujete o rozvoji Vašich zaměstnanců, ale nemáte aktuálně dostatek finančních prostředků. Nabízíme možnost asistence při získávání dotačních prostředků v rámci POVEZ II, ale i ESF Výzva 43 z OPLZ.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Outplacement

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Pro Vaše odcházející zaměstnance jsme schopni realizovat komplexní programy připravující je a podporující v procesu změny.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Firemní kultura/ průzkumy zaměstnanců

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Srozumitelná a silná firemní kultura je klíčovou složkou naplňování strategie společností. V rámci rozvoje firemní kultury nabízíme následující aktivity:
– zhodnocení aktuální kultury (jaká je naše kultura)
– spolupráce při formulaci firemní kultury (jaká by měla být naše kultura)
– pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců
– spolupráci při implementaci změn firemní kultury
– pravidelné průzkumy postojů a názorů zaměstnanců- coby zpětná vazba nastavených změnových nástrojů firemní kultury

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Kompetenční modely

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Vytvoření kompetenčního modelu ve společnosti umožňuje propojení strategie a vize společnosti s každodenní prací jak manažerů, tak HR pracovníků. Kompetenční model se prolíná celým pracovním cyklem zaměstnance, své využití nalezne jak v procesu náboru a výběru zaměstnanců, tak v procesu hodnocení a dalšího rozvoje klíčových talentů.

Výhody implementace kompetenčního modelu:
– KM se stává jednotnou platformou pro implementaci a sjednocení všech personálních nástrojů (nábor a výběr, hodnocení zaměstnanců, odměňování, rozvoj, …)
– jednotný a spravedlivý rámec pro hodnocení, odměňování a interní posuny zaměstnanců
– platforma pro podporu změn ve společnosti
– pomáhá sladění s cíli společnosti
– pomáhá ke sdílení společné vize

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Organizace workshopů

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Potřebujete se v rámci společnosti potkat na některé téma? Umíme řídit diskuze vedoucí k cíli… Zorganizujeme pro Vás program podporující Vaši kreativitu a schopnost nalézt to správné řešení. Dodáme nástroje k tomu, abyste dosáhli požadovaného cíle, ať už je jím formulace strategie, obchodních cílů či cokoliv jiného.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Age management

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Populace v ČR postupně stárne a cestou nebude neustálá obměna pracovníků, ale schopnost společností udržet zaměstnance co nejdéle aktivní. V rámci programu zaměřeného na “Age management” pracujeme s myšlenkou, že jednotlivé skupiny zaměstnanců mají jiné nároky a potřeby. Odlišné nároky tak má matka vracející se z mateřské a rodičovské dovolené a jiné pracovník odcházející do důchodu. Pomůžeme Vám realizovat audit zaměstnanců a společně s Vámi formulovat vhodnou strategii tak, abyste do budoucna předešli problémům spojeným s nedostatkem pracovní síly.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]
Menu