ZJISTĚTE, CO VŠE PRO VÁS DOKÁŽEME UDĚLAT

Učení je celoživotní proces, který je nezbytný v dnešní době pro každého. Pomáháme společnostem zvolit ten správný přístup k rozvoji jejich lidí tak, aby vynaložené prostředky byly investovány co nejefektivněji. Najdete u nás individuálně připravený program, zahrnující rozvoj konkrétních kompetencí, nebo celkový, komplexní program zaměřující se na rozvoj celé firmy.

Kdy doporučujeme TMB pořádat?

Když chceme dostat odpovědi na výše uvedené problematiky, když měníme firemní kulturu společnosti a nelze opominout změny vzniklé organizační strukturou a jejich ukotvení.

V čem se odlišujeme?

I.
Zaměřujeme se zejména na rozvoj lidského potenciálu a proto je pro nás důležitá zejména zpětná vazba účastníkům, tedy její citlivé, byť reálné podání, každému účastníkovi, ale i skupině a zadavateli. Pokud je to očekáváno, tak s výstupy umíme pracovat v rámci nastavení rozvojových aktivit v oblasti vzdělání a to jak individuálního, tak skupinového.

II.
Nejsme firmou, která se zaměřuje ve svých TMB aktivitách na outdoorové aktivity, které by byly na hranici „ překonej sám sebe“ ve smyslu fyzických aktivit. Neposkytujeme/ nenabízíme také prvoplánovitě aktivity, které by byly pouze zábavnými bez dalších edukačních návazností

Menu