Manažerská akademie

Systematické a udržitelné vzdělávání manažerů

Naším cílem je komplexní vzdělávání, abyste nás už znovu nepotřebovali.
Jaroslav Páviš, majitel ubabutu consulting

Dům na písku se nakloní, nebo spadne

 Znáte to. Absolvujete jeden, dva dny skvělého školení. Po návratu jste plní optimismu, že věci budete dělat jinak. A možná je i jinak dělat začnete. Třebas se vám podaří, že všechny úkoly odkládáte na jedno místo, naučíte se nacházet priority a budete si pečlivě plánovat celý týden i jednotlivé dny. První, druhý, třetí týden jde vše podle plánu a vy máte velkou radost, jak jste ovládli svůj čas. Jenže, pak… Pak přijde nějaká náročnější chvíle a vy jste brzy zpět v zavedených kolejích. Zavládne zmatek a pečlivě budovaný systém se zhroutí.

Proč? Důvodů je mnoho. Ale ten podle nás nejdůležitější je velmi prostý: změnit se bývá těžké. Zejména, pokud se změna týká něčeho hlubšího v nás, něčeho, jak žijeme po léta, kým jsme, pak změnit se bývá opravdu těžké a bolavé. Např. kuřáci selhávají v průměru 7 ×, než přestanou kouřit a těch, kterým se to nikdy nepovede je taky bezpočet. A navíc mnohé změny jsou složitější než přestat kouřit.

Jak moc je tedy reálné očekávat, že budeme schopni se něčemu novému během školení naučit a udržet si to?

Však my vás naučíme!

 Do lochu s vámi. Proč? Protože velmi názornou paralelu nabízí příklad z vězeňství, kde by převýchova a vzdělávání opravdu měly vést k udržitelné změně. Jinak nám bude po světě běhat samý recidivista a to si snad nepřeje nikdo.

Zkuste si proto, prosím, na chvíli představit, že daným vězněm jste vy sami. Pokud budete vězněm v České republice, pak vaše vyhlídky nejsou moc dobré. Když v ČR skončíte za nějaký trestný čin ve vězení, pak je recidiva podle optimistických statistik kolem 60 % a podle těch méně veselých zhruba 80 %. Je tedy pravděpodobnější, že se nezměníte, a že zase něco provedete. A pak vás nejspíše dříve či později zase zavřou. Pokud ale budete mít to štěstí a budete žít v Německu nebo ještě lépe ve Skandinávských zemích, bude pravděpodobnost vaší recidivy něco mezi 20 a 30 %.

Že bychom my Češi byli horšími lidmi, jak někdy slýcháváme? Analýzy ukazují, že jsou i lepší vysvětlení. Největším rozdílem je systém, jak se s vězni pracuje – jak jsou vzděláváni, jak se formuje jejich osobnost a co se děje po skončení výkonu trestu. Práce s vězni je např. ve Skandinávii propracovaná, dlouhodobá a provázaná. Vězení není primárně místem výkonu trestu nebo kde se vězni od sebe naučí „jak na to příště lépe“, ale jde o promyšlený systém na podporu pozitivních změn.

Skandinávský „zázrak“ není nemožný ani u nás a máme zkušenost, že ani firemní vzdělávání nemusí mít nutně nízkou efektivitu.

Jak na Skandinávský zázrak?

Proto přicházíme s uceleným programem, který je dlouhodobý, přizpůsobený potřebám vaší organizace, nabízí podporu pro udržení změn a využívá poznatků o tom, jak změna ve skutečnosti probíhá.

Bonusem je, že se také snažíme zachytit některé současné výzvy, např. ukážeme vám, jak být více flexibilními, či se novým věcem opravdu rychle učit. Ve světě, který se rychle mění, jde o neocenitelné dovednosti.

Kromě dlouhodobého programu ubabutu manažerské akademie (UMA) nabízíme i krátkodobá či jednorázová školení. Vše s měřitelným efektem, za rozumný čas a s dlouhodobou podporou (např. formou konzultací, koučinku).

Pro koho je ubabutu manažerská akademie?

Rádi pracujeme s liniovými manažery, kteří potřebují uřídit partu lidí na výrobní lince, ale podobně nás těší i spolupráce se seniorními manažery, majícími pod sebou tým podřízených manažerů.

Pro top management doporučujeme spíše jednotlivé kurzy a individuální vedení, anebo nevnímat akademii tolik jako sebevzdělávání, ale skvělou příležitost poznat svůj tým, zdokonalit zpětnou vazbu a zlepšit vzájemné vztahy.

V čem jsme jiní?

Snažíme se nabídnout vzdělávání, které reflektuje realitu, jaká je. Nezaručujeme stoprocentní účinnost, ale máme zkušenost, že pokud se dodrží určitá pravidla, tak se účinnost proti běžným školením výrazně zvyšuje.

Čím účinnost například zvyšujeme?

a) Dlouhodobou podporou. I když s námi absolvujete jednodenní školení, nabízíme k němu automaticky i různé formy dlouhodobé podpory.
b) Ověřenými znalostmi. Neustále se vzděláváme, jak to můžeme dělat lépe, ověřujeme efektivitu.
c) Praxí. Nejlepším učitelem je často praxe samotná. O změnách nejen mluvíme, ale rovnou je i zavádíme.

A taky nám jednoduše přijde neetické nabízet něco, kde dopředu víme, že to nebude moc fungovat.

Jak to vše probíhá?

Vzdělávání v akademii probíhá v uzavřené skupině a program i harmonogram je poupraven dle možností a preferencí každé skupiny. Kromě uzavřených skupin nabízíme mnohá témata i jako jednotlivé kurzy s následnou podporou.

 Kdy, kde, jak často: 10 měsíců. 6 až 8 setkání dle možností skupiny přímo u vás nebo na místě dle domluvy. Minimálně jeden pobyt přes noc mimo firmu.

 Forma vzdělávání a podpory: Přednášky, workshopy, hra, trénink dovedností, diskuse, individuální práce, skupinová práce, projekty, sdílení know how, teambuldingové aktivity, aktivity na doma, interní konference, individuální konto na konzultace pro každého účastníka. Čtenářský klub (audio, video, texty) pro další rozvoj. Individuální konzultace, koučink. Možnost zakomponovat i www.cestaprirodou.cz.

Principy vzdělávání: otevřenost – podporujeme a rozvíjíme co nejvíce otevřenou zpětnou vazbu ve skupině; profesionalita – věnujeme se tématům, kterým rozumíme, a zároveň je vše mnohokrát ověřeno v realitě. Na některá specifická témata využíváme externí odborníky; systematičnost – vzdělávání je promyšlené, systematické. Vše na sebe navazuje a má svou logiku. Program rádi přizpůsobíme, ale nesmí ztratit svou vnitřní konzistenci, neboť by se tak mohla snížit jeho efektivita.

Upozornění: během změny se mohou dočasně věci zhoršit, např. díky tomu, že když sestoupíme do hlubin a děláme věci lépe, chvíli to trvá, než si na to zvykne okolí, můžeme narážet na nepřipravenost kolegů apod.

Témata, kterým se ubabutu manažerská akademie věnuje

Možných témat je mnoho. Přesto jsme z našich zkušeností vybrali následující seznam témat, která považujeme v dnešní době a blízké budoucnosti za zcela klíčová. Jde o mix tradičních témat s tématy odrážejícími současnou realitu.

Budování týmu – role v týmu; jak vybírat vhodné lidi k sobě i druhým; rozvíjení spolupráce v týmu; podpora procesu od skupiny k týmu; specifika globálních týmů; řízení lidí na dálku.

Stress management – jak zvládat vlastní emoce i emoce druhých; jak posilovat osobní spokojenost i spokojenost týmu; jak pracovat se stresem; duševní hygiena; udržení a rozvoj vnitřních zdrojů.

Role manažera – očekávání od manažera; role manažera vs. leadera; osobní vize manažera.

Time management – řízení času u sebe a druhých; zvládání více za méně času; osobní efektivita; nastavení laťky pro různé úkoly; time management v realitě vs. v teorii; udržení disciplíny (versus svoboda, autenticita).

Formování žádoucí firemní kultury – motivace bez peněz i s penězi; podpora dobrých vztahů; možnosti zlepšování atmosféry v týmu a na pracovišti.

Rozvoj vůle a houževnatosti – jak posílit sebedůvěru (vlastní i druhých); převzetí zodpovědnosti; posilování vnitřní odolnosti.

Zpětná vazba, konflikty – jak chválit a rozvíjet pomocí konstruktivní kritiky; zvládání konfliktů; asertivní jednání.

Budování vlastní profesionality – jak prodat sebe a své myšlenky; ovlivňování druhých; dovednost atraktivní prezentace; efektivní komunikace myšlenek; efektivní sebevzdělávání se.

Jak být líný – jak efektivně zjednodušovat osobní a podnikové procesy; jak na kvalitu a profesionalitu, ale bez často zhoubného perfekcionismu, který nerozlišuje mezi podstatným a nepodstatným.

Řízení změn – jak osobních, tak procesů v organizaci; schopnost plánování a rozhodování; řešení dilemat, etika; principy projektového managementu

Vedení lidí – manažerské dovednosti; řízení náročných typů lidí; řízení efektivity; jak nastavit kulturu vysoké a udržitelné výkonnosti.

Sebepoznání – poznání sebe sama; poznání svého talentu, s kým spolupracovat a s kým ne; budování zaměřené pozornosti, soustředěnosti; prozkoumání vlastních předsudků a jejich vlivu na náš život a rozhodování.

Osobní životní rovnováha – rodina, vztahy, práce, osobní čas.

Co získáte, když do toho půjdete s námi?

– Manažery s kompetencemi efektivně vést sebe i druhé lidi a schopné dávat jasnou a konstruktivní zpětnou vazbu.
– Otevřenější vztahy na pracovišti, které dlouhodobě vedou k lepší atmosféře a včasnému řešení problémů.
– Spokojené a loajální manažery a následně také jejich podřízené.
– Manažery znající slabiny i talenty svých podřízených, schopné vhodněji vytvářet efektivní týmy.
– Více flexibilní manažery, schopné učit se novému a zvládnout pracovní stres v rychle se měnícím světě.
– Manažery řešící akutní problémy, mající důraz na i dlouhodobou udržitelnost.

Cena?

Našim standardem je, že dodáváme řešení nastavené na Vaše potřeby, očekávání a na základě zkušeností. Cenovou nabídku Vám dodáme po prvních diskuzích nad programem. Orientační cena za školící den se pohybuje mezi 20.000–29.000,- / manday.

Kdo stojí za ubabutu manažerskou akademií?

Jaroslav Páviš: Podstatnou část profesionální praxe strávil výběrem lidí ve svých personálních společnostech, v České spořitelně či dalších organizacích. V současnosti pracuje jako školitel, konzultant, mentor a interim manažer. Původní profesí je vystudovaný technik, později přidal studium psychologie. Zaměřuje se na manažerská témata, mentoruje a školí problematiku výběru lidí, provádí manažerské audity (např. Slovenská sporiteľňa). Více informací na www.ubabutu.cz.

Aleš Neusar: Pomáhá jedincům i organizacím lépe žít. Zabývá se mimo jiné životní spokojeností, duševní hygienou, slaďováním osobního a pracovního života, změnou, myšlením a rozhodováním, vztahy a řešením konfliktů, efektivním vzděláváním sebe i druhých a jazykovým mentorigem. Vystupuje v médiích, publikuje a píše blog www.neusar.cz. Jeho kurzy a přednáškami v češtině nebo angličtině prošly tisíce lidí v České republice i zahraničí. Vystudoval Ph.D. v obecné (kognitivní) psychologii v Brně s delšími pobyty v Mannheimu a Utrechtu. Učí externě na VŠ. Více na www.jakobyzit.cz.

& Co: pro jednotlivá témata spolupracujeme s dalšími odborníky.

Volejte pro více informací +420 606 708 734

Našich kurzů se zúčastnili manažeři z těchto firem

Menu