Jak se lépe rozhodovat

Trvá vám rozhodnout se, i když jde o něco nepodstatného?

Úvod

 • Trvá vám rozhodnout se, i když jde o něco nepodstatného?
 • Hledáte strategie, jak se lépe rozhodovat, když o něco opravdu jde?
 • A co dělat, když se zdají být všechna rozhodnutí špatná?

Pro koho je určen

 • Pro každého, kdo se musí ve své práci i osobním životě rozhodovat a chce vylepšit své strategie rozhodování
 • Život se skládá z mnoha malých či větších rozhodnutí, které nakonec vedou k dobrému výsledku/životu, ale také nemusí. Jistotu nemáme nikdy. Ne vše můžeme přímo ovlivnit. Zvýšit pravděpodobnost dobrého rozhodnutí ale můžeme

Cíl

 • Psychologie rozhodování – není rozhodování jako rozhodování
 • Jak se rozhodovat při časovém tlaku?
 • Podle čeho se vlastně rozhodujeme?
 • Důležitá rozhodnutí, na která (ne)máme dostatek času
 • Rozdíly v rozhodování o maličkostech i věcech velkých
 • Jak se rozhodnout, když dobré řešení neexistuje anebo je více možností, z nichž každé má něco do sebe i mnohá „ale“
 • Proč seznamy pozitiv a negativ moc nefungují?
 • V čem nám (ne)mohou pomoci druzí lidé?

Forma

 • Formou interaktivního workshopu
 • Individuální a skupinová práce
 • Interaktivní diskuse
 • Případové studie
 • Optimální počet účastníků je do 8
 • Maximální počet 14 účastníků
Menu