Jak na různé typy lidí

Nerozumíte tomu, proč neudělá, co chcete, když jste mu to už několikrát řekli?

Úvod

 • Nerozumíte tomu, proč neudělá, co chcete, když jste mu to už několikrát řekli? Proč neřekne přímo, co chce?
 • Mohu na první pohled poznat, „co je zač“?
 • Když na mě křičí, je to psychopat nebo cholerik?

Pro koho je určen

 • Pro ty, kteří chtějí respektovat svou osobnost i osobnost těch druhých
 • Připomenete si, že v komunikaci nejde jen o informace, ale i o vztahy
 • Získáte přehled o různých typech osobnosti
 • Ujistíte se, ke kterým typům osobnosti máte blízko
 • Pochopíte příčiny některých konfliktů a nedorozumění

Cíl

 • O lidské osobnosti a tom, co ji utváří
 • O různých osobnostních typech, jejich přednostech a limitách
 • O tom, kterým osobnostním typům hrozí větší riziko manipulace
 • O těch, kteří říkají: „Odpouštím Ti, ale budu si to pamatovat!“ a o těch, co říkají „Nezapomeň mi to vrátit!“
 • O využití znalosti osobnostní typologie pro efektivnější komunikaci
 • O předcházení konfliktů a nedorozumění

Forma

 • Interaktivní sdílení „know-how“
 • Inspirativní filmové klipy
 • Sebepoznávací techniky
 • Nácvik „diagnostiky“ osobnostního typu a praktických doporučení
 • Optimální počet účastníků je do 8
 • Maximální počet 14 účastníků
Menu