Nábor zaměstnanců

[vc_separator type=”small” position=”center”]

Dokážeme zajistit celý proces – od formulace vhodné inzerce / poptávky, přes pomoc s výběrem optimálních zdrojů pro oslovení vhodných cílových skupin. Snažíme se najít dostatek kandidátů na Vaše otevřené pracovní pozice.

[vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Executive search doporučujeme klientům v případě potřeby oslovení specifických skupin kandidátů (manažeři, specializovaní odborníci, …), nebo v případě neúspěšného vyhledávání klasickými metodami (inzerce, …). Cíleně pro Vás oslovíme vybrané kandidáty s Vaší nabídkou. V executive search se držíme základních hodnot (odkazuje na stejné hodnoty jako nábor).

V recruitmentu se držíme těchto základních hodnot:

1) Kvalita je na prvním místě – snažíme se prezentovat jen kandidáty, kteří odpovídají Vašim požadavkům

2) Identifikace s klientem a jeho hodnotami – je pro nás důležité souznít s klientovou vizí a hodnotami

3) Vzájemná chuť spolupracovat – je pro nás důležitý vztah s klientem a s lidmi, kteří ho zastupují

4) Těší nás pracovat pro firmy, které mají férovou kulturu

5) Sdílíme informace – je pro nás nezbytné pro dobrou spolupráci a výsledky vzájemně sdílet s klienty důležité informace a rozhodnutí

6) Pracujeme za odpovídajících podmínek – odvádíme poctivou práci, za kterou chceme dostat adekvátně zaplaceno

7) Zakládáme si na korektním chování vůči uchazečům – součástí naší práce je i poradenství, a vhodné nasměrování uchazečů,

8) Když spolupracujeme, tak pracujeme – když s vámi pracujeme, pak to znamená, že skutečně hledáme, nejste do počtu

9) Neúspěch nás neodradí – jeden neúspěch pro nás nic neznamená, když s vámi pracujeme, tak se snažíme i nadále

10) Ctíme sliby a dohody – pakliže něco slíbíme, dodržíme to a pokud to nejde, tak to řekneme

Výběr zaměstnanců

[vc_separator type=”small” position=”center”]

Pomůžeme vám v procesu výběru zaměstnanců tak, abychom spolu s Vámi vybrali toho správného kandidáta. Umíme Vám také pomoci jen formulovat ta správná kritéria výběru a pomoci s výběrem těch správných otázek tak, abyste si byli jistější při své volbě toho správného kandidáta. Nebo Vám pomůžeme zorganizovat celý proces výběru zaměstnanců, případně tento můžeme kompletně převzít.

Assessment centra

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Potřebujete realizovat výběrové řízení formou Assessment centra na jednu pracovní pozici nebo nastavit systém pravidelných Assessment center ve Vaší společnosti za účasti externích konzultantů? Máme zkušenosti s nastavováním procesu formou Assessment centra, případně Vám Assessment centra naimplementujeme ve Vaší společnosti včetně adekvátních tréninků tak, aby Váš tým interních hodnotitelů fungoval.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Manažerské audity

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Posoudíme potenciál Vašich manažerů v procesu změny, v případě posunu na jinou pracovní pozici, či jen pro zacílení jejich účinného rozvoje vzhledem k očekávaným kompetencím.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Diagnostika lidí Garuda

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

V rámci služeb poskytovaných klientům využíváme certifikované nástroje Garuda. Využíváme širokou paletu dotazníků pro posouzení manažerského potenciálu kandidátů. Diagnostické nástroje Garuda nám poskytují přesnější pohled na osobnost člověka a nabízí nám

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Trénink dovedností v oblasti výběru zaměstnanců

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Náš tým má bohaté zkušenosti s rozvojem dovedností jak v oblasti náboru zaměstnanců, tak i v oblasti výběru zaměstnanců. Umíme Vám připravit trénink na míru tak, abychom odpovídajícím způsobem rozvíjeli Vaše kompetence v oblasti náboru a výběru zaměstnanců.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Rozvoj lidí

[vc_separator type=”small” position=”center”]

Pomůžeme vám v procesu výběru zaměstnanců tak, abychom spolu s Vámi vybrali toho správného kandidáta. Umíme Vám také pomoci jen formulovat ta správná kritéria výběru a pomoci s výběrem těch správných otázek tak, abyste si byli jistější při své volbě toho správného kandidáta. Nebo Vám pomůžeme zorganizovat celý proces výběru zaměstnanců, případně tento můžeme kompletně převzít.

Talent management

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Pokud přemýšlíte, jak Vaše společnost bude umět reagovat na výzvy budoucnosti, realizujte audit rozvoje talentů a zaměřte se na jejich další rozvoj. Součástí rozvoje zaměstnanců je identifikace potenciálu zaměstnanců různými formami a příprava jejich dalšího rozvoje.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Development centra

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Realizace Development center Vám zajistí přesnější zacílení vašich budoucích vzdělávacích potřeb vašich zaměstnanců. Než investujete do vzdělávání, ujistěte se, koho a v čem rozvíjet.
V rámci Development center se zaměřujeme na:
– identifikaci celkového potenciálu rozvoje zaměstnanců
– posouzení rozvojových potřeb zaměstnanců vzhledem k zastávané pracovní pozici
– identifikaci rozvojových potřeb v souvislosti s dalším rozvojem společnosti (restrukturalizace firmy, organizační změny a s tím související např. změna pracovních pozic, posun kompetencí,…)

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Teambuildingové aktivity

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Jsou zaměřené zejména na analyzované potřeby společnosti a zaměřujeme se v nich zejména na:
– rozvoj / potenciál pracovníků/ jednotlivců
– hledání talentů
– vitalitu týmu
– problematiku nástupnictví / age management
– řešení konfliktů
– nastavování forem vyjednávání
– formy a způsoby komunikace v závislosti na nastavené firemní kultuře.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Kdy doporučujeme TMB pořádat?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Když chceme dostat odpovědi na výše uvedené problematiky, když měníme firemní kulturu společnosti a nelze opominout změny vzniklé organizační strukturou a jejich ukotvení.

V čem se odlišujeme?
Zaměřujeme se zejména na rozvoj lidského potenciálu a proto je pro nás důležitá zejména zpětná vazba účastníkům, tedy její citlivé, byť reálné podání, každému účastníkovi, ale i skupině a zadavateli. Pokud je to očekáváno, tak s výstupy umíme pracovat v rámci nastavení rozvojových aktivit v oblasti vzdělání a to jak individuálního, tak skupinového.

Nejsme firmou, která se zaměřuje ve svých TMB aktivitách na outdoorové aktivity, které by byly na hranici „ překonej sám sebe“ ve smyslu fyzických aktivit. Neposkytujeme/ nenabízíme také prvoplánovitě aktivity, které by byly pouze zábavnými bez dalších edukačních návazností.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Dotační tituly

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Uvažujete o rozvoji Vašich zaměstnanců, ale nemáte aktuálně dostatek finančních prostředků. Nabízíme možnost asistence při získávání dotačních prostředků v rámci POVEZ II, ale i ESF Výzva 43 z OPLZ?

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Outplacement

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Pro Vaše odcházející zaměstnance jsme schopni realizovat komplexní programy připravující je a podporující v procesu změny.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Firemní kultura/ průzkumy zaměstnanců

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Srozumitelná a silná firemní kultura je klíčovou složkou naplňování strategie společností. V rámci rozvoje firemní kultury nabízíme následující aktivity:
– zhodnocení aktuální kultury (jaká je naše kultura)
– spolupráce při formulaci firemní kultury (jaká by měla být naše kultura)
– pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců
– spolupráci při implementaci změn firemní kultury
– pravidelné průzkumy postojů a názorů zaměstnanců- coby zpětná vazba nastavených změnových nástrojů firemní kultury

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Kompetenční modely

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Vytvoření kompetenčního modelu ve společnosti umožňuje propojení strategie a vize společnosti s každodenní prací jak manažerů, tak HR pracovníků. Kompetenční model se prolíná celým pracovním cyklem zaměstnance, své využití nalezne jak v procesu náboru a výběru zaměstnanců, tak v procesu hodnocení a dalšího rozvoje klíčových talentů. Co motivace?

Výhody implementace kompetenčního modelu:
– KM se stává jednotnou platformou pro implementaci a sjednocení všech personálních nástrojů (nábor a výběr, hodnocení zaměstnanců, odměňování, rozvoj, …)
– jednotný a spravedlivý rámec pro hodnocení, odměňování a interní posuny zaměstnanců
– platforma pro podporu změn ve společnosti
– pomáhá sladění s cíli společnosti
– pomáhá ke sdílení společné vize

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Organizace workshopů

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Potřebujete se v rámci společnosti potkat na některé téma? Umíme řídit diskuze vedoucí k cíli… Zorganizujeme pro Vás program podporující Vaši kreativitu a schopnost nalézt to správné řešení. Dodáme nástroje k tomu, abyste dosáhli požadovaného cíle, ať už je jím formulace strategie, obchodních cílů či cokoliv jiného.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Age management

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Populace v ČR postupně stárne a cestou nebude neustálá obměna pracovníků, ale schopnost společností udržet zaměstnance co nejdéle aktivní. V rámci programu zaměřeného na “Age management” pracujeme s myšlenkou, že jednotlivé skupiny zaměstnanců mají jiné nároky a potřeby. Odlišné nároky tak má matka vracející se z mateřské a rodičovské dovolené a jiné pracovník odcházející do důchodu. Pomůžeme Vám realizovat audit zaměstnanců a společně s Vámi formulovat vhodnou strategii tak, abyste do budoucna předešli problémům spojeným s nedostatkem pracovní síly.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]
[vc_separator type=”transparent” up=”126″ down=”0″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”20″ text=”Let zkušeností”][vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”45″ text=”Firemních klientů”][vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”1209″ text=”Pracovních pozic”][vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]
[counter type=”zero” box=”no” position=”center” separator=”yes” digit=”416″ text=”Uskutečněných školení”][vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]
[vc_separator type=”transparent” up=”80″ down=”0″]

cesta přírodou

[vc_separator type=”small” position=”center”]

Čtyřdenní program duševní a fyzické obnovy za podpory přírody.

[vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Dnešní doba a pracovní nasazení mnohdy vyžadují velkou pozornost, nutnost být neustále „připojen“, nebo nás prostě nutí příliš mnoho sedět. Naše tělo ani duše ale nejsou na podobný způsob bytí evolučně vybaveny, což se u mnoha z nás projevuje např. chronickým stresem. Pokud dostatečně nekompenzujeme svůj pracovní i osobní život, může se to negativně projevit na našem zdraví i duševní pohodě.
Něco Vám to říká? Pak může být Cesta přírodou pro Vás!
Představte si přírodu Rychlebských hor, batoh na zádech a sebe sama… daleko od každodenních stresů a stereotypů… jen sami se sebou, se skupinkou ostatních, s průvodcem.. jak budete cítit…

Cesta přírodou je speciálně vytvořený program obnovy duševní a fyzické rovnováhy. Během cesty nevyhledáváme adrenalin a nepotřebujeme si nic dokazovat, právě naopak. Našim cílem je pomoci účastníkům ztišit se, naladit na přirozený rytmus přírody, rozvíjet všímavost (mindfulness) a prohloubit porozumění sobě i druhým.

Co se během Cesty přírodou děje?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Jak již název napovídá program je vlastně cesta, a to jak na fyzické,tak i duševní úrovni. Nejen že každý den ujdete několik kilometrů přírodou oproštěnou od civilizace, ale také ujdete kus cesty v sobě samém. Příroda dokáže zastavit… naladit… a ujasnit naši vlastní životní cestu…
Právě proto se terapeuti stále častěji vydávají do přírody. Pobyt v přírodě napomáhá procesu obnovy a průvodce jeho dopad pak pomocí individuálních i skupinových aktivit, které využívají prvky „terapie divokou přírodou“ (wilderness therapy), umocňuje. Jedná se například o denní rituály – společné vaření, zakládání ohně; bytí o samotě; skupinové aktivity; práci s metaforami; individuální rozhovory; jednoduché radosti a uvědomování si dopadu na sebe.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Proč v přírodě?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Lidská zkušenost i výzkumy ukazují, že pobyt v přírodě harmonizuje, učí nás, čistí hlavu a zklidňuje – dokonce i vidět strom z okna či na obrázku má pozitivní efekt. Proč? Přesně se neví, ale patrně jde o to, že jsme blíže našemu původnímu prostředí.
Vše má přirozený cyklus, jsme napojeni na přírodní živly a ačkoliv příroda vysílá našim smyslům množství podnětů, tyto podněty nás nevyčerpávají, ale naopak obnovují naše duševní zdroje a pozornost.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Proč si jenom tak nevyrazit do přírody s partou kamarádů nebo sám?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Pobyt v přírodě je cenný v jakékoliv podobě. Rozhodně tedy vyrazte i sami nebo s přáteli. Hodnotou Cesty přírodou je, že tento zážitek je moderovaný za pomoci průvodce, jímž je zkušený psycholog. Během cesty se účastníci naučí větší vnímavosti a citlivosti vůči přírodě, sobě i druhým. Jemnému napojení, které jsme mnozí z nás pozapomněli. Součástí je i citlivé využití samostatných a skupinových aktivit, které proces cesty prohlubují a možnost osobního hovoru s průvodcem. Očistný proces podporují také závazná pravidla, která při běžných výletech málokdy dodržíme.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Pro koho je program nevhodný?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Aby program Cesta přírodou fungoval, je třeba být „odpojen“ od toho, co se děje doma či v práci. Program je proto určen pouze pro ty, kteří jsou ochotni po celou dobu pobytu mít vypnuty veškeré technologie (mobil, tablet) a také nepožívat návykové látky (zejména alkohol). Důvodem pro nepřijetí do programu může být také zvýšená agresivita či konfliktnost. Jedním z cílů programu je očista, která by byla při nedodržení těchto podmínek ohrožena. Podmínkou je také dostatečné zdraví pro několikadenní pobyt v přírodě (spí se na karimatkách pod plachtou). Nedoporučujeme také společný pobyt manželským párům či partnerům či spolupracovníkům s vyloženě konfliktním vztahem.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Kdo za programem stojí?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Program vytvořil Aleš Neusar, který sám léta odchází do přírody doplnit své síly a prošel výcvikem ve wilderness therapy u Joanne Roberts z britské Wilderness Foundation. Aleš je poradenský psycholog, lektor, Ph.D. v oboru obecné/kognitivní psychologie, VŠ učitel, který se věnuje tématům životní spokojenosti a work-life balance (více viz www.neusar.cz).
Aleš bude v tomto programu spolu s jedním či dvěma dalšími lidmi vašim průvodcem na cestě.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Další praktické informace

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Před programem účastníci obdrží seznam doporučených věcí. Účastníci si všechny věci a jídlo nesou na zádech. Doplňuje se pouze voda. Batoh váží obvykle kolem 12–18 kg (bere se pouze to nejnutnější) a cesta bývá přiměřeně dlouhá pro všechny účastníky. Cílem není zničit se náročnou túrou. Spí se pod jednoduchým přístřeškem nebo širým nebem, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Přístřešky a další pomůcky budou zapůjčeny. Není třeba si brát s sebou žádné jídlo. Jídlo si vaříme po skupinách o cca 5–6 členech (v „rodině“) a nakoupí je předem vaši průvodci. V případě speciálních diet je třeba nahlásit předem své požadavky.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Jak se mohu přihlásit?

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Zaujal Vás tento program? Chcete se přihlásit, případně si ověřit, zda je skutečně vhodný pro Vás či skupinu pracovníků z vaší organizace? Kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle 606 708 734 (Jaroslav Páviš), případně na emailu jarda@ubabutu.cz, nebo vyplňte formulář níže a my se Vám do 24 hodin ozveme.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Termíny pro rok 2016

[vc_separator type=”small” position=”center”][vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

ČERVENEC: 20.7. – 23.7
SRPEN: 17.8. – 20.8.
ZÁŘÍ: 14.9. – 17.9.
ŘÍJEN: 5.10. – 8.10.

[vc_separator type=”transparent” up=”40″ down=”0″]

Chcete se přihlásit, nebo jen získat více informací? Napište nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme!

[vc_separator type=”small” position=”center”]

Cena je postavena individuálně pro každého, ať už se jedná o jednotlivce, nebo firemního klienta.

[vc_separator type=”transparent” up=”30″ down=”0″]

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Vaše zpráva

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů, za účelem kontaktu ohledně našich služeb a kurzů

Menu