Pomůžeme vám v procesu výběru zaměstnanců tak, abychom spolu s Vámi vybrali toho správného kandidáta. Umíme Vám také pomoci jen formulovat ta správná kritéria výběru a pomoci s výběrem těch správných otázek tak, abyste si byli jistější při své volbě toho správného kandidáta. Nebo Vám ho pomůžeme zorganizovat celý proces výběru zaměstnanců, případně tento můžeme kompletně převzít.

Assessment centra

Potřebujete realizovat výběrové řízení formou Assessment centra na jednu pracovní pozici nebo nastavit systém pravidelných Assessment center ve Vaší společnosti za účasti externích konzultantů? Máme zkušenosti s nastavováním procesu formou Assessment centra, případně Vám Assessment centra naimplementujeme ve Vaší společnosti včetně adekvátních tréninků tak, aby Váš tým interních hodnotitelů fungoval.

Manažerské audity

Posoudíme potenciál Vašich manažerů v procesu změny, v případě posunu na jinou pracovní pozici, či jen pro zacílení jejich účinného rozvoje vzhledem k očekávaným kompetencím.

Diagnostika lidí Garuda

V rámci služeb poskytovaných klientům využíváme certifikované nástroje Garuda. Využíváme širokou paletu dotazníků pro posouzení manažerského potenciálu kandidátů. Diagnostické nástroje Garuda nám poskytují přesnější pohled na osobnost člověka a nabízí nám cenné informace v procesu rozhodování v rámci výběrového řízení, případně nám pomáhají analyzovat rozvojový potenciál jedince.

Trénink dovedností v oblasti výběru zaměstnanců

Náš tým má bohaté zkušenosti s rozvojem dovedností jak v oblasti náboru zaměstnanců, tak i v oblasti výběru zaměstnanců. Umíme Vám připravit trénink na míru tak, abychom odpovídajícím způsobem rozvíjeli Vaše kompetence v oblasti náboru a výběru zaměstnanců.

Menu