Podmínky pro přihlášení ke kurzu ubabutu consulting s.r.o.

Společnost ubabutu consulting s.r.o., IČ: 06456243, se sídlem Tismice – Limuzy 65, PSČ 282 01, Spisová značka282125 C, Městský soud v Praze, poskytuje služby v oblasti rozvoje jednotlivců, firem a HR. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností ubabutu consulting s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností ubabutu consulting s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme:

  • přes e-shop ubabutu.cz
  • e-mailem na adresu info@ubabutu.cz
  • případně jinou dohodnutou formou

v případě e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

  • název kurzu
  • termín konání
  • jména účastníků a jejich e-maily
  • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
  • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
  • způsob úhrady – převodem
  • jméno objednavatele + kontakt (telefon, e-mail)

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami ubabutu consulting s.r.o. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).

Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 3 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, zda byla vaše registrace řádně provedena. Přihlášky se přijímají nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Storno přihlášky je možné podat nejpozději 10. pracovní den před zahájením semináře (např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí 2 týdny předem).

Bude-li účast stornována 10. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce.

Pokud stornujete účast 9. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka.

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na akci vpuštěn. Způsob úhrady je možný převodem – na základě platebních údajů uvedených v e-shopu.

Platbu proveďte dle instrukcí na stránce po průchodu košíkem a pokladnou. Nezapomeňte uvést prosím jako variabilní symbol číslo objednávky, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně e-mailem v zákonném termínu po připsání platby na účet. Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení po celou dobu konání akce.

Ostatní informace k organizaci

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí.

Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost ubabutu consulting s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost ubabutu consulting s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů.

Ostatní informace

ubabutu consulting s.r.o. je plátcem DPH. V případě dotazů nás kontaktujte na: 606 708 734, nebo nám napište na info@ubabutu.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 4. 2. 2020.

Menu